เวอร์ชั่นเต็ม: ลำดับพัดยศในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เพิ่มเติมอัตราค่านิตยภัตของพระสงฆ์ไทยครับ

นันทะ 12-1-2011 19:21

ลำดับพัดยศในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เพิ่มเติมอัตราค่านิตยภัตของพระสงฆ์ไทยครับ

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์   ฐานานุกรม   เปรียญ
ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี


[b][size=3][color=Blue]สมเด็จพระราชาคณะ[/color][/size][/b]

          1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

          2. สมเด็จพระสังฆราช

          3. สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ

[color=Blue][b][size=3]พระราชาคณะ[/size][/b][/color]         
          4.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ

          5.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

          6.  พระราชาคณะชั้นธรรม

          7.  พระราชาคณะชั้นเทพ

          8.  พระราชาคณะชั้นราช

          9.  พระราชาคณะชั้นสามัญ

              -พระราชาคณะ ปลัดขวา-กลาง-ซ้าย

              -พระราชาคณะ รองเจ้าคณะภาค

              -พระราชาคณะ รองเจ้าคณะจังหวัด

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ  ฝ่ายวิปัสสนา

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเปรียญ  ป.ธ.๙-๘-๗-๖-๕-๔-๓

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญเทียบเปรียญ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก   ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

              -พระราชาคณะ  ชั้นสามัญยก

[b][size=3][color=Blue]พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรม เปรียญธรรม[/color][/size][/b]
                  10.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะจังหวัด

          11.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะจังหวัด

          12.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก(จล.ชอ.)

          13.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

          14.  พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ

          15.  พระเปรียญธรรม ๙  ประโยค

          16.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท(จล.ชท.)

          17.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

          18.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี(จล.ชต.)

          19.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นโท

          20.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก(รจล.ชอ.)

          21.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท(รจล.ชท.)

          22.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี(รจล.ชต.)

          23.  พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษหรือเทียบเท่า(ผจล.ชพ,ทผจล.ชพ.)

          24.  พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ(ผจล.ชอ.วิ)

          25.  พระครูสัญญาบัตร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.)

          26.  พระครูปลัดของพระราชาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

          27.  พระครูปลัดของพระราชาคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

          28.  พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช

          29.  พระเปรียญธรรม ๘ ประโยค

          30.  พระครูสัญญาบัตร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทหรือเทียบเท่า (ผจล.ชท)

          31.  พระเปรียญธรรม ๗ ประโยค

          32.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม

          33.  พระครูฐานานุกรมชั้นโทของสมเด็จพระสังฆราช(พระครูปริตร)

          34.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

          35.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

          36.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบลชั้นเอก   ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          37.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก  

          38.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นโท

          39.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะตำบล  ชั้นตรี

          40.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นเอก

          41.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นโท  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

          42.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นโท

          43.  พระครูสัญญาบัตร  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์   ชั้นตรี

          44.  พระครูสัญญาบัตร  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  

          45.  พระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์   

          46.  พระเปรียญธรรม  ๖  ประโยค

          47.  พระเปรียญธรรม  ๕  ประโยค

          48.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นเทพ

          49.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นราช

          50.  พระครูวินัยธร

          51.  พระครูธรรมธร

          52.  พระครูคู่สวด

          53.  พระเปรียญธรรม ๔ ประโยค

          54.  พระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

          55.  พระเปรียญธรรม ๓  ประโยค

          56.  พระครูรองคู่สวด

          57.  พระครูสังฆรักษ์

          58.  พระครูสมุห์

          59.  พระครูใบฎีกา

          60.  พระสมุห์

          61.  พระใบฎีกา

          62.  พระพิธีธรรม

นันทะ 12-1-2011 19:24

ถ้าว่ามีแล้วก่ขอสุมาตวยเน้อ

[[i] แก้ไขล่าสุด นันทะ เมื่อ 12-1-2011 19:31 [/i]]

SUWANSRI 13-1-2011 10:48

สรียินดีเจ้าท่าน น่าสนใจ๋ยิ่งนักเจ้า

nongtang1 13-1-2011 16:47

เอ่อ น่าสนใจ

น่าสนใจอย่างมาก ขอบคุณสำหรับความรู้ด้านนี้เน้อคับ

zzzxxcc 13-1-2011 21:49

ยินดีจ๊าดนักที่เอาความฮู้มาเผยแพร่หื้อกว้างขว้าง

weerayan 14-1-2011 00:18

อันดับที่ ๖๐ น่าจะเป็น พระปลัด ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ช่วยบอกหน่อย สาธุ

settawat 14-1-2011 10:25

54.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นสามัญ  ไม่เรียกพระครูปลัดครับ  เรียก "พระปลัด" ครับ

oiwakung 14-1-2011 20:06

รู้สึกว่าตอนมีพิธีหนึ่งที่วัดบวร  หลวงตามหาบัวก็นั่งก่อนพระราชาคณะชั้นธรรมทั้งหลาย

นันทะ 14-1-2011 20:52

ขอทำความเข้าใจ๋นิดหนึ่งนะครับ สำหรับกระทู้นี้  เป๋นของท่านมหาเพื่อนเดียวกันที่วัดระฆังโฆสิตาราม   ก่เลยขอท่านเอาลงหื้อเจ้าปี่นายน้องได้ดูกันนะครับ
   ถ้าหากผิดพลาดประการ ก่ขอสุมาอภัยไว้นะที่นี้ตวยเน้อคับ
ขอบคุณคับ

sc190 14-1-2011 22:16

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]oiwakung[/i] เมื่อ 14-1-2011 20:06 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=56985&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
รู้สึกว่าตอนมีพิธีหนึ่งที่วัดบวร  หลวงตามหาบัวก็นั่งก่อนพระราชาคณะชั้นธรรมทั้งหลาย ... [/quote]
เป็นเพราะท่านหลวงตามหาบัว ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ จึงได้นั่งในลำดับก่อนหน้าพระราชาคณะชั้นธรรมตามปกติ

ซึ่งพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ ปัจจุบันนี้ มีดังนี้
1. พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ. วัดป่าเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)อุดรธานี  พ.ศ.2542
2. พระธรรมเจติยาจารย์ วิ. วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพฯ  พ.ศ.2550
3. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่  พ.ศ.2552
4. พระธรรมมงคลญาณ วิ. วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ พ.ศ.2553 (รูปล่าสุด)

shitstory 15-1-2011 21:24

[color=Red][b]แล้วถ้าเป๋นพระปลัดของเจ้าคณะอำเภอล่ะครับจะนั่ง ณ ตำแหน่งไหน?[/b][/color] ถึงจะควรผู้รู้ทั้งหลายช่วยตอบหื้อหายข้องใจ๋ตวยเน้อครับ

และขอเพิ่มอีกข้อคับ  ถ้าเจ้าคณะอำเภอที่ตั้งฐานานุกรมเปิ่นหมดวาระลงพระฐานาที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่ก่อคับ

[[i] แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 16-1-2011 16:57 [/i]]

natta 15-1-2011 23:03

แล้ว   งาน  วันพ่อวันแม่  ของตำบลนี้  ใจ้ได้ก่อครับ

shitstory 16-1-2011 17:16

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]natta[/i] เมื่อ 15-1-2011 23:03 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=57048&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
แล้ว   งาน  วันพ่อวันแม่  ของตำบลนี้  ใจ้ได้ก่อครับ [/quote]

[b]ตอบ[/b] [b][color=Blue]ใช้ได้ครับ[/color][/b] เพราะเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทางราชการจัดถวายเพื่อเป็นเกียรติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(อ้างอิง พระมหา่นิรุตต์ ฐิตวฺโส, [b]คู่มือสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ์[/b], พิมพ์ครั้งที่๑, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธงธรรม,๒๕๕๐),หน้า ๒๑๔.)

shitstory 16-1-2011 17:24

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]weerayan[/i] เมื่อ 14-1-2011 00:18 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=56905&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
อันดับที่ ๖๐ น่าจะเป็น พระปลัด ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ช่วยบอกหน่อย สาธุ [/quote]

[color=Blue][b]ตามกระทู้
อันดับที่ ๖๐ พระสมุห์[/b][/color]  [b][color=Red]ถูกต้องแล้วครับ[/color][/b]
(อ้างอิง พระมหา่นิรุตต์ ฐิตวฺโส, คู่มือสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่๑, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธงธรรม,๒๕๕๐),หน้า ๒๒๐.)

shitstory 16-1-2011 17:36

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]settawat[/i] เมื่อ 14-1-2011 10:25 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=56928&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
54.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นสามัญ  ไม่เรียกพระครูปลัดครับ  เรียก "พระ ... [/quote]

ใช่แล้วครับ [color=Red][b]ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นสามัญ[/b][/color] ไม่มี "พระครูปลัด"
[color=Blue]พระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป คือ
พระปลัด ๑
พระสมุห์ ๑
พระใบฎีกา ๑[/color]

natta 17-1-2011 13:31

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]shitstory[/i] เมื่อ 16-1-2011 17:16 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=57122&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]


ตอบ ใช้ได้ครับ เพราะเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของสมเด็จพระน ... [/quote]ถ้าในงานนั้น  นิมนตืพระที่ไม่ได้พระราชทานสมณศักดิ์หละครับ  ให้ใช้ พัดมงคล  หรือไม่ต้องใช่พัดครับ

shitstory 17-1-2011 14:11

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]natta[/i] เมื่อ 17-1-2011 13:31 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=57216&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
ถ้าในงานนั้น  นิมนตืพระที่ไม่ได้พระราชทานสมณศักดิ์หละครับ  ให้ใช้ พัดมงคล  หรือไม่ต้องใช่พัดครับ ... [/quote]

[b][color=Blue][color=Red][size=4]ตอบ[/size][/color] โดยปรกติถ้าเป็นงานวันแม่ ๑๒ สิงหา หรือวันพ่อ ๕ ธันวา ที่ทางรัฐจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งหมด ๑๐ รูป [color=Green]หรือกรณีในส่วนหน่วยงานรัฐระดับตำบลที่มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ไม่ครบตามจำนวนก็อาจนิมนต์พระสงฆ์ที่ไม่มีสมณศักดิ์มาได้แต่ให้ใช้พัดรองแทน[/color][color=Magenta](พัดรองนั้นถ้าจะให้ควรแก่งาน ควรใช้พัดรองที่เกี่ยวข้องกับงานมงคล หรือถ้าจะให้ดียิ่งพัดรองที่นำมาใช้ควรมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์อยู่บนหน้าพัด)[/color][/color][/b]

[img]http://www.sangkapan.com/08-tarapad/10.jpg[/img]
[color=DarkRed][b]พัดรองที่มีตราสัญลักษณ์บนหน้าพัด[/b][/color]

[img]http://www.sangkapan.com/08-tarapad/9.jpg[/img]

[img]http://www.sangkapan.com/08-tarapad/8.jpg[/img]

[img]http://www.sangkapan.com/08-tarapad/4.jpg[/img]
[color=DarkRed][b]พัดรองงานมงคล[/b][/color]
[color=Blue]ที่มารูปพัดรอง[/color] [url=http://www.sangkapan.com]http://www.sangkapan.com[/url]

[[i] แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 17-1-2011 21:15 [/i]]

weerayan 17-1-2011 19:55

ถ้าตำแหน่งที่ ๖๐ เป็นพระสมุห์ แล้วตำแหน่งพระปลัดหายไปไหน

shitstory 17-1-2011 20:43

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]weerayan[/i] เมื่อ 17-1-2011 19:55 [url=http://www.songsakarn.com/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=57260&ptid=3614][img]http://www.songsakarn.com/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
ถ้าตำแหน่งที่ ๖๐ เป็นพระสมุห์ แล้วตำแหน่งพระปลัดหายไปไหน [/quote]

[b][color=Red][color=Blue]พระปลัดของพระราชาคณะ ชั้นสามัญ[/color]  อยู่ลำดับที่ ๕๔ ครับ แต่เจ้าของกระทู้คงพิมพ์ผิด [color=Blue]เป๋น "พระครูปลัด"[/color] ฝากเจ้าของกระทู้แก้ไขตวยคับ[/color][/b]

[[i] แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 17-1-2011 20:47 [/i]]

shitstory 17-1-2011 21:28

[color=Blue][u][b][size=6]เรื่องพระปลัด[/size][/b][/u][/color]

ขอรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลาย มาเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

[color=Red]๑.ในงานพระราชพิธี หรืองานรัฐพิธี "พระปลัดของเจ้าคณะอำเภอ" [color=Blue]จะนั่งลำดับไหน?[/color] หรือ [color=Blue]นั่งลำดับเดียวกับ[/color]พระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ?

๒.เมื่อเจ้าคณะอำเภอ[color=Blue]พ้นจากตำแหน่ง[/color] พระฐานานุกรมที่ตั้งไว้[color=Blue]จะพ้นตาม[/color] เหมือนกับตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ[color=Blue]พ้นจากหน้าที่[/color] เมื่อผู้แต่งตั้[color=Blue]งพ้นจากหน้าที่[/color]หรือไม่อย่างไร[/color]


[size=7][u][b][color=DarkGreen]ขอความกระจ่างด้วยครับ[/color][/b][/u][/size]

[[i] แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 18-1-2011 09:20 [/i]]
หน้า: [1] 2
เวอร์ชั่นเต็ม: ลำดับพัดยศในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เพิ่มเติมอัตราค่านิตยภัตของพระสงฆ์ไทยครับ