เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ราชรถพญานาค ๙ เศียร

ราชรถพญานาค ๙ เศียร

นำภาพราชรถพญานาค ๙ เศียร ที่ใช้ในขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชฐาน
โดยเริ่มต้นจากพุทธสถาน ไปยังวัดยางกวง จ.เชียงใหม่  ในวันที่ ๘ พ.ย.ที่ผ่านมานี้
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ในขบว่นแห่บางช่วงถนนที่สายไฟฟ้าต่ำ ก็ต้องถอดยอดใหญ่ออกเปลี่ยนใส่ยอดปากกบาลแทน

[ แก้ไขล่าสุด Surangrat เมื่อ 12-11-2013 00:06 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ราชรถชิ้นนี้ดูเรียบดีเจ้า แต่ก็คงความสวยงามสไตล์ครูบอยน่อเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

โดยความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่น่าใช้คำเรียกว่า "ราชรถ" เพราะ
ราชรถ : [ราดชะรด] น. ยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ องค์คือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ.
และมี ราชรถน้อยอีก 3 องค์ ราชรถน้อยมีลักษณะคล้ายราชรถองค์ใหญ่ทั้งสององค์เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก
ราชรถน้อยองค์หนึ่งใช้เป็นราชรถที่สมเด็จพระสังฆราชประทับ ทรงสวดนำกระบวนพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถองค์ที่สอง เป็นราชรถโยงผ้าจากพระบรมโกศ จัดเป็นราชรถตามจากนั้นเป็นราชรถน้อยอีกองค์หนึ่ง ใช้เป็นรถสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ประทับ เพื่อทรงโปรยทานพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ากราบพระบรมศพตามทางสู่พระ เมรุมาศ

ส่วนรถอื่นๆ อย่างเช่นในเชียงใหม่ ก็มีรถบุษบก "ศรีเมืองเชียงใหม่" ที่ใช้
อาราธนาอัญเชิญพระสิงห์แหไปทั่วเมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนสงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคล ในงาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"
อาราธนาอัญเชิญ พระเจ้าฝนแสนห่า แห่ไปรอบเมืองแล้วนำไปประดิษฐานไว้ หน้าวิหารวัดเจดีย์หลวง ในงาน "เข้าอินทขีล"

สำหรับ ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน นั้นมักมีการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประดิษฐานบนบุษบก(บุษบกบนรถยนต์) หรือรถบุษบกและเคลื่อนขบวนแห่ไปรอบเขตเมืองต่างๆที่วัดนั้นๆตั้งอยู่ตามแต่ละท้องที่นั้นจะมีและจัดหามา

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่