เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

อยากหันประมวลภาพถ่าย ผลงานโรงป๋าสาทจีระเดชศิลป์ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

อยากหันประมวลภาพถ่าย ผลงานโรงป๋าสาทจีระเดชศิลป์ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

บ่ได้เข้ามาเว็ปบอร์ดเมินขนาดคับ ปี๋นี้ติดต๋ามผลงานอ้ายดอน บ่ทันแต้ๆคับ ขอความเมตต๋า สรุปประมวลผลงาน ปี56-57 ลงที่เขตห้องร้านจีระเดชศิลป์ ได้ก่อคับ บ่ฮู้แต้ๆ ว่า ปี๋นี้ได้ฮับกี่งานที่ไหนบ้าง เซาะไล่เปิดผ่ก่าบ่ฮู้เริ่มผ่ กระทู้ไหนคับ รบกวนจิ่มเน้อคับ ขอบคุณคับ
moozaa1285

TOP

ครับช่วงนี้ติดงานหลายอย่างนะครับ ว่างๆจะลงรูปให้ดูครับ

TOP

ปีนี้มีงานนก4งานครับ
1วัดเวียง อ.เถิน
2วัดฉางข้าวน้อยใต้ อ.ป่าซาง
3วัดสหกรณ์แปลง2 อ.พร้าว
4วัดพิชโสภนาราม อุบล
ครับ แล้วจะพยายามลงรูปให้ดูนะครับ

TOP

รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ขอบคุณคับ
moozaa1285

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่