เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ส่งสการพ่ออุ๊ยปั๋นแก้ว พิงคะสัน บ้านสันคะยอม ลำพูน 24-01-2558

ส่งสการพ่ออุ๊ยปั๋นแก้ว พิงคะสัน บ้านสันคะยอม ลำพูน 24-01-2558

รูปงานส่งสการพ่ออุ๊ยปั๋นแก้ว พิงคะสัน อายุ 81 ปี บ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ส่งสการไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ที่สุสานบ้านสันคะยอม ผาสาทอ้ายหนานเวทย์บริการ ผาสาทเสา 24 ต้น โลงไม้สักหน้า 22 ราคารวมทั้งหมด 38,500 บาท ส่วนดอกไม้ เป็นดอกไม้สด รวมวันเเรกกับวันสุดท้าย 30,000 บาท เจ้า จากน้องเอกบ้านใหม่จตุจักร

ขอบคุณรูปภาพจากน้องเอกใหญ่เจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่