เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ทรงตั้งสมณะศักดิ์พิเศษ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระราชินี

ทรงตั้งสมณะศักดิ์พิเศษ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณะในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา พระราชินี
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่