เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระครูวิเศษนันทศิลป์ วัดนาหวาย มรณภาพ

หัวข้อนี้ highlight โดย SUWANSRI เมื่อ 1-12-2016 08:38.

พระครูวิเศษนันทศิลป์ วัดนาหวาย มรณภาพ

น้อมถวายความอาลัยต่อการจากไปของพระครูวิเศษนันทศิลป์(ประหยัด ญาณวุฑฺโฒ) อายุ 71 พรรษา 31 เจ้าคณะ ต.เมืองลี เจ้าอาวาสวัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ขอดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านพระครู สู่สวรรค์จั้นฟ้ามหาเนรปานเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่