เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระครูวิมลปัญญารัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง แพร่ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมรณภาพ

พระครูวิมลปัญญารัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง แพร่ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมรณภาพ

26 มิถุนายน 2560เวลา 16 .00น.โรคต่อมทิมซิลอักเสบ อายุ 61 พรรษา 41
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่