เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

งานส่งสการศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมยงค์ 02-07-2552

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มันเป็นอย่างนี้เที่ยงแท้เสมอ ขอไว้อาลัย ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมยงค์ ปราชญ์แห่งล้านนา

คุณงามความดีของท่านจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวล้านนา ตลอดไป

TOP

ต๋นฮ่างสูงพิจารณาปังสุกุล คือ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

แหมต๋นนึ่งนั้น บ่หันหน้าถี่

TOP

หมุ่เฮาจาวส่งสการ ขอขอบคุณ ท่านประธานสุวรรณศรีสันคอกจ้าง ที่สละเวลาไปเก็บภาพบรรยากาศมาหื้อหนู่เฮาได้ชมอย่างรวดเร็วครับ

TOP

อันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลัง  ชื่อก็ยังยืนอยู่ไม่รู้หาย  

TOP

งานนี้ฉายเดี่ยว อิดขนาดเจ้า ล่นขึ้นล่นลงเมรุ และเป๋นผู้หญิงคนเดียวตี้ใจ๊กล้าหน้าด้านบุ่นเปิ้นถ่ายรูป อิอิอิ มีก้าคนผ่อหน้า ไหว้สาเจ้า

TOP

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ขึ้นพิจรณาผ้าบังสุกุล

รูปที่1 พระเทพวิสุทธิคุณ อดีตเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่วัดบุพพาราม รูปที่2พระเทพสิทธาจารย์ วิ. วันพระธาตุศรีจอมทอง รูปที่3พระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค7 รูปที่4 พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง รูปที่5 พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด รองเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่

TOP

งานหลวงเน้อ
หลวงพ่อราชเขมากร กำพัดชั้นเทพ
หลวงพ่อเทพวิสุทธิคุณ กำพัดชั้นราช
บ่ใจ่ว่าจะมาจับผิดกั๋นแต่งานระดับนี้เจ้าหน้าที่ที่เชิญพัดบ่หน้าพลาด
เพื่อความถูกต้องแล้วถ้ามีเสด็จฯ จะย่ะจะใจ

TOP

กำลังมาสังเกตุหันเจ้าท่านวงศ์ตะวัน สรียินดีนักๆ เจ้า เนี๊ยะเจ้าคนส่วนใหญ่มักจะสนใจ๋ในรายละเอียดหลัก แต่รายละเอียดปลีกย่อยบ่ค่อยสนใจ๋กั๋น รายละเอียดหลักเพอร์เฟคทุกอย่าง รายละเอียดปลีกย่อยก่อต้องเพอร์เฟคเช่นกั๋น ตะวาข้าเจ้ายืนตรงบรรไดเมรุ หม่อมเจ้าภีศเดชเสด็จเป๋นตั๋วแทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระราชทาน ซักกำหันพันเอกนเรศร์เตียวมา สอบถามไผบะฮู้ตังโทรศัพท์ว่า ควรจะใจ๊กำราชาศัพท์ว่าจะใดเพราะหม่อมเจ้าภีศเดชเสด็จ เล็งฮื้อหันว่าท่านพันเอกนเรศร์ท่านมีความสนใจ๋และใส่ใจ๋ในรายละเอียดปลีกย่อยเป๋นอย่างมากเจ้า จะผิดพลาดบ่ได้เลย เพราะเป๋นงานหลวง ฉะนั้นงานจึงออกมาดี ที่สำคัญขอบอกว่าคนเฮาบ่ใจ่ว่าจะเก่งมาตั้งแต่กำเนิด ต้องมีก๋านฝึกฝน สอบถาม เรียนรู้ และนำมาพัฒนาประยุกต์ใจ๊ อย่างพันเอกนเรศเป๋นตั๋วอย่างที่ดีที่สุด ภายนอกเฮาหันว่าเปิ้นมียศเป๋นพันเอก เกยเป๋นอนุศาสานาจารย์ อู้เก่ง อู้ได้ดีถูกต้องกู้อย่าง แต่บางครั้งศัพท์บางศัพท์หรือคำอุ้บางคำอุ้ ท่านจะต้องศึกษา สอบถาม และเรียนรู้มาถึงจะนำออกมาใจ๊แก่สาธารณชนได้เจ้า ไหว้สาขอบคุณท่านวงศ์ตะวันแหมกำเจ้า

TOP

ขอขอบคุณที่ได้เอารูปลงเว็บเน้อ โอกาสหน้าเจอกันแหม

TOP

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่