เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ดอยโพธิญาณลังกา พุทธอุทยานพระครูบาเจ้าศรีวิชัย

ดอยโพธิญาณลังกา พุทธอุทยานพระครูบาเจ้าศรีวิชัย

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และคณะสงฆ์อำเภอสารภี - แม่ออน โดยวัดศรีสองเมือง (ครูบาญาณลังกา)เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 15 เมตร โดยจะทำการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 13.39 น. ณ พุทธอุทยานดอยโพธิญาณลังกา บ้านโป่งนก ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน (เข้าปากทางถ้ำเมืองออน-น้ำพุร้อนสันกำแพง)โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ วัดบุพพาราม ที่ปรึกษา จจ.เชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณพระเทพโกศล วัดศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณพระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติเมธี วัดท่าตอน รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสารภี-แม่ออน-สันกำแพง เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้าป่าและการดำเนินการจัดสร้างในครั้งครั้งนี้ และจะมีการทอดกฐินสามัคคี โดยท่านจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด และสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย ครอบครัวสกุลวรรณประภา-จักกะพาก-สาคร รวมทั้งศรัทธาสาธุชนทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.39 น. จึงขอเชิญชวนท่านที่ศรัทธาร่วมบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเผยแพร่บารมีธรรมแห่งองค์พระครูบาศีลธรรมเจ้า อันถือได้ว่าเป็นพระโพธิญาณแห่งล้านนาไทย ภาพสถานที่ต่างๆ  ภายในพุทธอุทยานดอยโพธิญาณลังกาที่พึ่งก่อสร้างไปได้ประมาณ 7 เดือนที่ผ่านมานี้ โดยใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

งดงามยิ่งเจ้า ไหว้สาป๋ารมีธรรมครูบาญาณลังก๋าเจ้า

ถ้าข้าเจ้ามีบุญ คงจะได้เข้าไปกราบครูบาต่านเจ้าซักกำเจ้า ไหว้สาเจ้า

TOP

สาเจ้า

สัปายะ เปิงป่ำเปงภาวนาไปไจ๊ๆแท้นอเจ้า  โมตนาตานจ่มจื่นเจ้า

TOP

ไหว้สาครูบาต๋นเจ้า และแรงศรัทธาของประชาชนตี้ฮ่วมกั๋นสร้างไว้เป๋นอนุสรณ์ของต๋นบุญ

เสร้จแล้ว จะไปแอ่วสักเตื้อ

TOP

ไหว้สา ครูบา

เกยได้แวะไปไหว้สา ท่านสองครั้ง หรือป่าว ไม่แน่ใจ
ได้มัดมือตวย ที่วัดศรีสองเมือง สมัย ยังแป๋งธาตุบ่เสร็จ
ตอนนี้ทางวัดศรีสองเมืองแป๋งแล้วหมดละ เปิ่นมีปอยหลวงไปตอนต้นปี๋ ไม่ทราบ อิ อิ
เดือนแล้วไปเจียงใหม่แวะ ไม่เจอ โยมบอกออกไปสักครู่ได้ เอ่อ อดเจอครั้งที่สาม
อายุ พรรษา เท่ากับ ตุ๊น้องของผ๊ม เพราะว่าการไปเจอครั้งแรก ท่านบอกว่าห้ามไหว้ผ๊ม ถามอายุ และพรรษา
น้องผ๊มก่อน ก็เลยได้ทราบว่า อายุ พรรษา เท่ากัน อิ อิ
แรงศรัทธาเปิ่นนักแต้ เน๊าะ สร้างวัดที ละหลาย ๆ ที่
อนุโมธนาบุญ กับท่านครูบา ตวยเน้อ คับ
คงได้ไปแวะ ไหว้สา และได้ชม สถานที่ก่อสร้างดอยโพธิญาณ สักครั้งหนึ่ง

ไหว้สา ครับ........

TOP

ภาพงานวางศิลาฤกษ์สร้างพระครูบาศรีวิชัย,ทำบุญอายุครบ 28 ปี 9 พรรษา เจ้าอาวาสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

คนนักขนาดเลยเจ้า สาตุ๊ๆ

TOP

สถานที่สัปปายะ เหมาะสมขนาดหนักครับ

TOP

ไหว้สา ครูบา

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่