เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

เพลงแห่ฟ้อนผีเมืองล้านนา

ใคร่ฟังลายเพลงฟ้อนผีตางเมืองงาวครับบ่ได้ฟังเมินละตะก่อนวงแห่ต้นต้องอยู่ฮิมเฮือนเฮาวงทุ่งสุ่มตวยเน้อไผมีพ่อง

TOP

ขอโทษครับผมพยายามหาแล้วเเต่ก็ไม่เจอ

TOP

เอาของช่างเเต้มนะครับ เพลงมอญลำปาง
http://www.youtube.com/watch?v=h80wTTjAZYM

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย ทารี2 เมื่อ 21-3-2012 13:03
ฟายครูบ่าย เพชรพยอม แห่สดใหม่
http://www.4shared.com/mp3/HULnY8I8/file.htm
โหลดบ่ได้หนะเจ้า ยะใดดีหา
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ผมก่อบ่าฮู้เน่อ ผมมือใหม่

TOP

จะพยายามหาเพลงแห่ม่วนๆมาลงครับ

TOP

แห่ฟ้อนผี
http://www.youtube.com/watch?v=wRzlUESHK8s

TOP

TOP

แห่มาใหม่ ม่วนดี

TOP

ยินดีเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่