34 1234
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ใคร่เห็นแบบพับ "สวยดอก" ที่ใช้กันในล้านนาครับ

ใคร่เห็นแบบพับ "สวยดอก" ที่ใช้กันในล้านนาครับ

สวยดอกแบบ บ้านแม่ต๋ำ พะเยา
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สวยกาบ เเบบนัีหรอคับ เชียงงรายก็มีนะคับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

บ้านผมเปิ่นฮอ้งสวยนี้ จื่อว่าสวยดอกผะเจ้านั่งโก๋นครับ งามดีครับ

TOP

สรียินดีเจ้าน้องแต้ม เดียวปี้จะลองหัดยะผ่อ หันฮูปแล้วเข้าใจ๋ง่ายขนาดเลยเจ้า ยินดีเจ้า

TOP

สวยนี้ เอาถวายพระคุณเจ้า แม่นก่อครับ

TOP

บ้านผมฮ้องสวยกาบคับ กลีบจะใดก็ฮ้องสวยกาบหมดเลยอะคับ  หันใจ้ในงานศพก็ใจ๋หนาคับ  พอดีผมขี้ซ้ายกลีบก็เลยคนละด้านคับ

[ แก้ไขล่าสุด tamkung เมื่อ 12-3-2011 22:43 ]

TOP

พอดีอ้ายต้นสันหนอง เจ้าปอหลัดเมืองเจียงฮายเปิ้นสอนคับ

TOP

สวยกลีบครับ หละปูนบ้านผมฮ้องว่าสวยกลีบ ใช้ได้ทุกงานตี้อยากฮื้อมันเป๋นทางก๋ารหน่อยครับ ถ้าบ่าเป๋นทางก๋ารก่อไจ๊สวยตี้เปิ้นแป๋งใส่ขันตั้งครับ

TOP

สวยมากครับ...เคยเห็นแบบอื่นๆอีก ใครมีช่วยมาลงเป็นความรู้ด้วยครับ   ขอบพระคุณครับ

TOP

อยากทำเป๋นขนาด ตั้งเมืองน่านมะค่อยจะมีเลย มะมีเลยก่อว่าได้  มีแต่สวยธรรมดา  บ่เหมือนตั้งเจียงใหม่ หละปูน เปิ่นจ่างแป๋ง  แล้วก้อคนน่าน ที่ทำเป๋นแต่อาจจะไม่เหมือนแบบนี้แต่ก่อคล้ายๆ เขาปากั๋น ฮ้องว่า พญาลืมงาย จะแต้บ่แต้จ่วย อธิบายกำเน้อคาฟ

TOP

 34 1234
เพิ่มหัวข้อใหม่