เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ขอทราบรายชื่อพระเกจิอายุยืนที่ยังมีชีวิตอยู่

พระครูเขมาภิราม รจอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดยางทอง(พระสิงห์แก้ว) ต สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จชม  อายุ 80 พรรษา59 ครับ  อายุพรรษาสูงสุดในอ.ดอยสะเก็ด แน่ทางแป๋งฝน รดน้ำมนตร์ ตัดผ้าสังฆากุ่มหัวครับ

TOP

พระครูสุธรรมาภรณ์ ครูบาทอง วัดแม่ปุหลวง อ.แม่พริก จ ลำปาง อายุ 83ปี

TOP

หลวงปู่ครูบาทอง พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ อายุ 88 ปี พรรษา 66
หลวงปู่ครูบาเจ๋ พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูนอายุ 84 พรรษา 63
พระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุปพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อายุ 84 พรรษา 64
หลวงปู่ครูบาสุจี วัดพระมหาโพธิววงศาจารย์ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ อายุ 95 พรรษา 75
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

พระครูมงคลรัตน์(หลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ)นักบุญแห่งขุนเขา  วัดดอยลาง แม่อาย
พระครูมงคลรัตโนภาส(ครูบาแก้ว) วัดผ้าขาว เมืองเชียงใหม่
พระครูมนูญธรรมาภรณ์  (หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ ฐานํกโร)วัดมหาวัน เมือง เชียงใหม่
พระครูมงคลพิบูลย์  (หลวงปู่ครูบาบุดดา)วัดหนองบัวคำ ลี้ ลำพูน
ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น  ลี้ ลำพูน
ครูบาพรรณ  วัดพระบาทห้วยข้าวต้ม ลี้ ลำพูน
ครูบาศรีวัย วัดหนองเงือก ป่าซาง ลำพูน
หลวงปู่ครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด แม่ปืม พะเยา
หลวงปู่ครูบาตั๋น วัดย่าพาย สันกำแพง เชียงใหม่

TOP

หลวงปู่ครูบาอุ่น (พระครูอรรถกิจจาทร) วัดโรงวัว ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่ครูบาสาย (พระครูวิสุทธิสีลสังวร) วัดร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
พระครูปัญญาวราภรณ์ (ครูบาแก้ว ปัญญาวัฑฒโณ) วัดศรีชุม(ไร่หลวง) จ.เชียงใหม่
พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
ครูบาอินทร ปัญญาวัฒโน วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน
ครูบามหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่
หลวงปู่บุญมา อนิญชิโต วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
ครูบาคำแสง อธิจิตโต วัดพระธาตุสันขวาง จ.เชียงราย
พระครูประภากรพิสุทธิ์ (ครูบาบุญปั๋น ปภากโร) วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่
พระครูโสภณสารคุณ (ครูบาบุญมา ตโมนุโท) วัดวัดศิริชัยนิมิตร(กิ่วแลป่าเป้า) จ.เชียงใหม่
ครูบาอินถา ปัญญาวชิโร วัดศรีลังกา(ต้นโชค) จ.เชียงใหม่
พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สัง สังกิจโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก(บ้านปง) จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ) วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
พระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่
หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ไผฮู๊จักครูบาสังฆะต๋นใดพ่องครับ...

จากซ้ายมือ 1. พระครูอดุลปุญญาภิรม (ครูบาผัด ปุญฺญกาโม)วัดหัวฝาย ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย (มรณภาพ)
2. พระครูสันติธรรมาภิรม (ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) วัดสันต้นหวัด พะเยา
3. พระครูวิทิตนันทเวช (ครูบาทอง ฐานปุญฺโญ) วัดน้ำพาง แม่จริม นครเมืองน่าน
4. (น่าจะเป็น) หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน (หลังหลวงพ่อเพี้ยนเป็นครูบาครอง ขตฺติโย ที่พักสงฆ์บ้านท่าอุดม อ.เถิน จ.ลำปาง)
(นอกนั้นไม่รู้จักครับ)

[ แก้ไขล่าสุด nuntaburee เมื่อ 3-8-2011 11:02 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

หลวงพ่อพระครูอนุรักษ์จารุธรรม  (ครูบาผาย)   วัดสันช้างหิน   ดอกคำใต้  อายุ  93  ปี  พะเยา
หลวงพ่อมงคลวัฒน์  (ก้ำ) วัดบุญเกิด  ดอกคำใต้  อายุ  93 ปี  พะเยา
หลวงพ่อพระครูโสภิตจริยากร  (ครูบาก๋องแก้ว) วัดแม่ใส่  เมืองพะเยา  อายุ  81 ปี
หลวงพ่อครูบาหมั้ว   วัดไชยอาวาส  พะเยา
หลวงพ่อพระครูโพธิเขมคุณ  (จันทร์)  วัดสันป่าพาด  ภูกามยาว  พะเยา  อายุ  81 ปี
หลวงพ่อพระครูขันติพลคุณ  (บุญยัง)  วัดบ้านงิ้ว  อายุ 80 ปี
หลวงพ่อพระครูสุนทรพุทธิคุณ วัดต๊ำน้ำล้อม
หลวงพ่อพระครูสุทธิเขมาภินันท์  (ครูบาเกษม)  วัดบ่อแฮ่ว  พะเยา

TOP

ต๋นหกนับตั้งแต่พ๋ากซ้ายน่าจะเป็นหลวงปู่พระครูจักรธรรมสุนทร ที่ปรที่ึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสาครับ

TOP

หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ ๙๕ ครับไม่ใช่ ๙๔ นะคับเท่ากับหลวงปู่จี๋
พระครูขันติพลคุณ วัดบ้านงิ้ว ๗๔ ครับ (พระอุปัชฌาย์ผมเอง)

TOP

แม่นแล้วครับต๋นที่ ห้า เป็นหลวงปู่ครูบามหาสงค์หรือ พระครูจักรธรรมสุนทร  ที่ปรึกษาและอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสา ครับปัจจุบันหลวงปู่มีอายุ 86 ปีพรรษา66 แล้วครับ หลวงปู่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความจำเป็นเลิศเลยครับ

[ แก้ไขล่าสุด Par เมื่อ 30-7-2011 13:13 ]

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่