37 1234
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

งานส่งสการพระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ครูบาคำแสน) วัดหิรัญนิคม 14-02-2552

งานส่งสการพระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ครูบาคำแสน) วัดหิรัญนิคม 14-02-2552

วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป๋นวันแห่งความรัก ภาษาประกิตเปิ้นว่าวันวาเลนไทม์ สำหรับชมรมคนฮักผาสาทนั้นก่อมีความฮักในวันนี้เหมือนกั๋นเจ้า แต่เป๋นความฮักในผาสาทนกหัสดีลิงค์ วันวาเลนไทม์ปี๋นี้หยังมาเหมาะเจาะเหลือเกิ๋น ตี้แม่ริมเปิ้นมีงานส่งสการตานคาบครูบาเจ้าคำแสน ปี๋นี้ชมรมคนฮักผาสาทจึงได้มอบความรัก แรงก๋าย และแรงใจ๋ ไปฮ่วมงานส่งสการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกั๋นเจ้า เรื่องรักส่วนตั๋วนั้นเอาไว้ฮั้นก่อน เอาความฮักของชมรมเป๋นตี้ตั้ง เสียสละทั้งแรงก๋ายแรงใจ๋ไปฮ่วมงาน เพื่อฮื้อได้มาซึ่งรูปแห่งความทรงจำอันดีงาม แล้วเอามาลงในเวปแห่งนี้เจ้า

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เป๋นวันพระราชทานเพลิงศพพระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ครูบาคำแสน) อดีตเจ้าคณะ ต.แม่แรม-โป่งแยง อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญนิคม (บ้านโฮ้งนอก) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้จะขอนำภาพบรรยากาศมาเล่าจ๋ากับปี้น้องจาวส่งสการกั๋นเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

มีคนถามว่าปี้สุวรรณศรีขี้คร้านผ่องก่อตี้เอากระทู้ลง ตอบตรงๆ ว่าขี้คร้าน - ถ้าบ่เอาลงแล้วไผจะมาเอาลงหละเจ้า ชมรมนี้จื่อชมรมคนฮักผาสาท ปะผาสาทตี้ไหนต้องเอามาลงหมดเจ้า เพราะก๋านส่งสการตานคาบพระสงฆ์ตังเมืองล้านนาเฮาประมาณสิ้นเดือนมีนาคมก่อจะบ่ค่อยมีละ แหมกำก่อจะปิดผามนั่งตบยุงไปแหมเมิน เปิดผามแหมกำก่อเดือน พ.ย แล้งหน้าเจ้า

ต่อไปเฮามาผ่อฮูปส่วนประกอบของนกหัสดีลิงค์ตั๋วนี้เจ้า มาผ่อส่วนหัวก่อน
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

นกหัสดีลิงค์ตั๋วนี้สร้างโดยสล่านิพนธ์ โกฏแก้ว บ้านกางหงษ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งหลายๆ ท่าน หลายๆ คนก่อคงจะเกยหันฝีมือก๋านทำนกหัสดีลิงค์ของสล่านิพนธ์มาผ่องแล้วทั้งในจ.เชียงใหม่ และต่างจังหวัด เช่นงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดสำราญนิวาส จ.ลำปาง งานพระราชทานเพลิงศพพระครูมหาศีลวงศ์ เจ้าคณะ อ.แม่แต๋ง วัดม่วงชุม งานพระราชทานเพลิงศพพระครูโฆษิตกัลยาณวัตร วัดดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป๋นต้น

ปีกและหางเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ผาสาทบนหลังนกเจ้า 2 ซด งามดี
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ต่อไปมาผ่อนกหัสดีลิงค์เต๋มๆ กั๋นผ่องเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

แหมกำเจ้า

[ แก้ไขล่าสุด SUWANSRI เมื่อ 17-2-2009 10:25 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

วงแห่ป๊าดก๊องกล๋องวงเจ้า ถ้าจะม่วนงันนักแก
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

มาผ่อเมื่อตอนกั๋นผ่องเจ้า ส่วนใหญ่ก่อเป๋นพิธีกรรมทางศาสนาก่อนเผา ทุกๆ กระทู้รู้สึกว่าจะมีช่วงพิธีกรรมทางศาสนานี้หมดเจ้า นั่นก่อคือก๋านวางผ้า ผ้าชุดแรกเป๋นไตรเปิด
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ต่อด้วยก๋านวางผ้าไตรเป๋นชุดเจ้า โฆษกจะอ่านจื่อแขกผู้มีเกียรติตี้จะได้ขึ้นวางผ้า และก่อจากนั้นก่อจะได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าเวียนไปอีกเรื่อยๆ จ๋นผ้าไตรหมดเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ต่อด้วยไตรปิดเจ้า
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

 37 1234
เพิ่มหัวข้อใหม่