13 12
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มรณภาพ

พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มรณภาพ

แจ้งข่าวคับ....หลวงปู่พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก(ขันหลวง) เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มรณภาพแล้วคับ ในเวลา 20.20 น.ในวัน ที่ 21 กันยายน 2556 คับ ที่วัดบ้านสว้า ด้วยโรคชราภาพ อายุ94 ปี คับ

[ แก้ไขล่าสุด วรรณา เมื่อ 30-9-2013 21:01 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สาตุ๊ หลวงปู่สู่นิปปาน

TOP

ขอหลวงปู่สู่สวรรค์จั้นฟ้ามหาเนรปานเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ขอบคุณรูปภาพจากคุณสุชาดาครับ

งานบำเพ็ญกุศลศพ หลวงปู่พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก(ขันหลวง) เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปิดศพแล้วครับ สวดอภิธรรมทุกวันพระ และจะเก็บศพไว้ 3ปี๋ ครับ จะกำหนดการประชุมเพลิงแหมกำครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ขอเชิญร่วมทำบุญครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ขอบคุณรูปภาพจากคุณสุชาดาครับ

ทำบุญสัตตมวาร สวดพระอภิธรรมแล้วปิดศพ เมื่อคือ เผาข้าวหลามพร้อมครับ
ฝากข่าวจ่วยกั๋นร่วมทำบุญงานศพหลวงปู่ครับ จะเก็บศพไว้ 3ปี๋ ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สรียินดีไหว้สาเจ้า ข้าเจ้าว่างานนี้ดูพื้นเมืองบ้านเฮาขนาดเจ้า ชอบแต๊ๆ เลยเจ้า บ่ต้องแต่งแต้มอะหยังนัก ก่องดงามจริงๆ เจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ครับท่านประธานยังขาดอะหยังอีกหลายอย่างครับ ปี่น้องศรัทธาอยากจะจัดส่งสการหื้อท่านอย่างดีนะครับ ชาวบ้านฮักต่านขนาดครับ

TOP

ไหว้สาครูบาท่านเจ้า

TOP

สรีระร่างหลวงปู่ครับ

[ แก้ไขล่าสุด วรรณา เมื่อ 4-10-2013 09:04 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

 13 12
เพิ่มหัวข้อใหม่