13 12
เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มรณภาพ

หัวข้อนี้ highlight โดย SUWANSRI เมื่อ 23-9-2013 11:24.

พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้มรณภาพ

แจ้งข่าวคับ....หลวงปู่พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก(ขันหลวง) เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มรณภาพแล้วคับ ในเวลา 20.20 น.ในวัน ที่ 21 กันยายน 2556 คับ ที่วัดบ้านสว้า ด้วยโรคชราภาพ อายุ94 ปี คับ

[ แก้ไขล่าสุด วรรณา เมื่อ 30-9-2013 21:01 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สาตุ๊ หลวงปู่สู่นิปปาน

TOP

ขอหลวงปู่สู่สวรรค์จั้นฟ้ามหาเนรปานเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ขอบคุณรูปภาพจากคุณสุชาดาครับ

งานบำเพ็ญกุศลศพ หลวงปู่พระอธิการอินเปลี่ยน จนฺทโก(ขันหลวง) เจ้าอาวาสวัดบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปิดศพแล้วครับ สวดอภิธรรมทุกวันพระ และจะเก็บศพไว้ 3ปี๋ ครับ จะกำหนดการประชุมเพลิงแหมกำครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ขอเชิญร่วมทำบุญครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

ขอบคุณรูปภาพจากคุณสุชาดาครับ

ทำบุญสัตตมวาร สวดพระอภิธรรมแล้วปิดศพ เมื่อคือ เผาข้าวหลามพร้อมครับ
ฝากข่าวจ่วยกั๋นร่วมทำบุญงานศพหลวงปู่ครับ จะเก็บศพไว้ 3ปี๋ ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

สรียินดีไหว้สาเจ้า ข้าเจ้าว่างานนี้ดูพื้นเมืองบ้านเฮาขนาดเจ้า ชอบแต๊ๆ เลยเจ้า บ่ต้องแต่งแต้มอะหยังนัก ก่องดงามจริงๆ เจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

ครับท่านประธานยังขาดอะหยังอีกหลายอย่างครับ ปี่น้องศรัทธาอยากจะจัดส่งสการหื้อท่านอย่างดีนะครับ ชาวบ้านฮักต่านขนาดครับ

TOP

ไหว้สาครูบาท่านเจ้า

TOP

สรีระร่างหลวงปู่ครับ

[ แก้ไขล่าสุด วรรณา เมื่อ 4-10-2013 09:04 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

 13 12
เพิ่มหัวข้อใหม่